Gửi Email khả năng cao

Máy chủ SMTP được design đa luồng gửi có tác dụng giúp tăng khả năng truyền tải những thông tin tới người nhận email với thời giờ ngắn

Chia sẻ internet cộng đồng

Tính năng chia sẻ nội dung email lên các mạng cộng đồng được tích tụ hợp có tác dụng giúp tăng thêm khả năng lan truyền các thông điệp gửi chiến dịch

Tự động xử lý khiếu nại

Hệ thống cảnh tỉnh có tác dụng tự động loại bỏ nhiều email bị đánh dấu SPAM ra tránh khỏi danh sách được gửi đi cho các chiến dịch tiếp dựa theo

Trợ giúp trộn thông tin và tiêu đề

Cho phép chúng ta sử dụng nhiều Tiêu đề - Tin tức - Tên người gửi - URL Campaign trong cùng một chiến dịch gửi email marketing

Điều tra chi tiết

Kết quả chiến dịch được điều tra vấn đề từ địa lý, mạng cộng đồng, số người đọc email, bị đặt dấu Spam, hòm mail hỏng hoặc đầy

Khảo sát nơi buôn bán

Công cụ khảo sát được tích trữ hợp sẵn có tác dụng giúp chúng ta thu thập những thông tin cần thiết trước khi đưa dịch vụ hoặc sản phẩm vừa ra thị trường

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top
Email Marketing